hihaho

interactieve video

Véél meer dan kijken

Video is een van de snelst groeiende markten. Als video in een leeromgeving gebruikt wordt vervult het een passieve rol. Door de Video interactief te maken wordt de deelnemer betrokken en neemt het leerrendement (aangetoond) sterk toe.

Video amuseert. hihaho interactieve video communiceert! hihaho visualiseert dat wat de kijkers echt moeten weten, toetst resultaten, registreert en rapporteert. hihaho interactieve video leidt bijvoorbeeld bij medewerkers tot een gewenste gedragsverandering.

In onderstaand voorbeeld, die is gemaakt voor Nederlands grootste grootgrutter, wordt medewerkers in korte tijd geleerd hoe met klanten om te gaan.