Knowingo

the fun way to learn

Spelenderwijs borgen van kennis

Knowingo+  is een innovatief platform voor smartphone/tablet waarbij de leerervaring is gebaseerd op de nieuwste gamification motivators, druppelsgewijze leermethodiek en psychologische en onderwijskundige principes. Hierdoor ervaren gebruikers Knowingo+ als een leuke trivia leergame! Laagdrempelig en spelenderwijs raken medewerkers betrokken, ontwikkelen zichzelf dagelijks waardoor verandering optreedt.

Persoonlijk en intelligent

Maar Knowingo+ is veel meer. Door het gebruik van geavanceerde zelflerende algoritmes, statistieken, big data en uitgebreide leeranalyses is Knowingo+ een unieke persoonlijke ontwikkelgame. Knowingo+ past zich continu aan het leergedrag van de speler zodat maatwerk ontstaat. Individuele leercurves, reactiepatronen, vergeetcurves, motivatie en veranderingen in kennis worden geanalyseerd en meegenomen in het leeraanbod. Hierdoor biedt het platform op het juiste moment up to date kennis en herhaling.

Persoonlijk en intelligent
Altijd en overal

De mobiele applicatie zorgt dat medewerkers plaats en tijd onafhankelijk leren. Thuis, onderweg of in verloren minuten zonder gebruik van data. Knowingo+ past hierdoor in elke drukke functie zonder trainingsabsentie kosten.