top of page

Hoe De Bouwcampus co-creatie continueert in vitero

Stichting De Bouwcampus streeft naar samenwerking en ontwikkeling in de bouwsector door partijen samen te brengen en de dialoog aan te gaan. De Bouwcampus is een netwerkorganisatie die transitietrajecten opzet voor verschillende vraagstukken. Denk aan thema’s die passen binnen deze pijlers: ‘vervanging en renovatie infrastructuur’, ‘verduurzaming gebouwen en omgeving’ en ‘herinrichting stedelijke ondergrond’.
Een digitale brainstorm


Het samenbrengen van partijen gebeurt normaal gesproken fysiek. In het coronatijdperk ging De Bouwcampus op zoek naar andere (lees: digitale) manieren om samen te komen. Het software programma vitero bleek de oplossing. Dat het platform bijdraagt aan co-creatie op een unieke manier is inmiddels bewezen.


Oukje van Merle vertelt mij hier meer over:

“Bij een eerste gesprek zijn soms wel 60 deelnemers betrokken. Zij krijgen om de beurt een microfoon voor een introductie en vervolgens hebben we verschillende werkvormen om te brainstormen. Het mooie van vitero is dat je een microfoon kunt uitdelen en daarmee een voorstelronde faciliteert. In tegenstelling tot andere software is in vitero niet iedereen continu met een camera in beeld. Dit geeft meer rust, en degene die wel aan het woord is, krijgt alle ruimte en aandacht om te spreken. Er is zodoende meer focus op inhoud.”

Collega Marco Hofman vult aan: “Dat is bij een fysieke sessie weleens anders. Het is dan gemakkelijker om elkaar te onderbreken. Ook het tegenovergestelde gebeurt, dus dat iemand teveel ruimte inneemt. In vitero kun je dit meer zelf bepalen. Dit betekent wel dat de facilitator een actievere rol heeft. Betrokkenen kunnen elkaars aanwezigheid zien omdat iedereen een avatar heeft en daarmee is opgesteld rond een fictieve tafel. Op deze tafel ligt een presentatie of een slide (wij noemen dit een canvas) die gebruikt kan worden voor een brainstorm.”


Co-creatie De Bouwcampus gebruikt vitero op dit moment voor de fase waarin deelnemers met elkaar brainstormen. De functies die zij het meest waarderen zijn: het beheren van microfoons en video’s, opzetten van break-outrooms en de interactiemogelijkheden in de break-outrooms zoals post-its, stickers en deze aantekeningen exporteren naar een tekstbestand.

Oukje ligt toe: “Er zijn break-outrooms in vitero waar groepen ideeën kunnen verzamelen op zo’n canvas. Je hebt veel mogelijkheden om interactie en samenwerking te stimuleren, deelnemers krijgen daarvoor onder meer post-its en stickers. Van het eindresulaat kun je een screenshot maken. Je kunt nu ook deze gegevens exporteren en gemakkelijk uitwerken.”


Marco en Oukje vertellen dat ze onlangs vitero hebben ingezet voor een opgave voor het ontwikkelen van gebiedsgerichte energiesystemen. Aan de virtuele tafel zaten vertegenwoordigers vanuit de energiesector, netbeheerders, adviesbureaus, gemeentes en overheid. Marco is tevreden met de ervaring tot nu toe: “Vooral voor het brainstormen vinden wij vitero ideaal. Het is een digitale flipover in een digitale break-out omgeving. vitero is voor ons een waardevolle aanvulling op ons palet aan communicatiemiddelen die wij op verschillende momenten in kunnen zetten. ”


In een video laat Oukje zien hoe De Bouwcampus werkt met vitero. Klik op de afbeelding om de video te kijken.

Comentários


bottom of page