top of page

 academy

Zowel voor (co-) moderatoren en deelnemers wordt vitero als zeer eenvoudig ervaren. Binnen enkele minuten zijn nieuwe gebruikers bekend met vitero. Vanwege de ergonomie en de eenvoudige gebruikersinterface is het aanwijzen van de feedbackmogelijkheden door de deelnemers al voldoende om een sessie te beginnen. Vitero is op een dusdanige manier vormgegeven dat geen enkele speciale computerkennis nodig is om deel te nemen. Indien nodig kan de trainer of moderator helpen om bijvoorbeeld op afstand de audio- en microfooninstellingen aan te passen of met een aanwijspijl knoppen aan te wijzen en verbaal of via een tekstbericht instructies te geven.

Professionele Digitale Moderatie

Het is voor voorzitters en trainers belangrijk om te weten wat de mogelijkheden, maar ook de beperkingen zijn van digitale moderatie. Het bijwonen van een training wordt daarom aanbevolen. Afhankelijk van de aard (training of vergadering), het aantal deelnemers en de mate van interactie, biedt Blended Communication een verscheidenheid aan vitero-trainingen om optimaal voorbereid te zijn voor het houden van een online sessie.

Actief betrekken van deelnemers tijdens de online training

Het is aangetoond dat interactief opgedane kennis beter en langer ‘blijft hangen’ en dat vergaderingen waarbij de deelnemers interactief worden betrokken waardevoller zijn voor deelnemers. Het betrekken van personen is vooral van belang bij virtuele trainingen. Vanwege het gemis van fysieke aanwezigheid, neigen deelnemers zich te ontwikkelen tot een passieve waarnemer. Dit is de reden waarom onze trainingen, naast de technische details, ook elementen bevatten hoe de beschikbare functies en mogelijkheden kunnen worden ingezet om het ‘mentale afdwalen’ te voorkomen en hoe deelnemers succesvol betrokken kunnen worden bij de online training.

Goed getraind voor de eerste vitero-sessie

Leer de mogelijkheden van vitero van ervaren experts en oefen met anderen de verschillende functies en mogelijkheden. Hoe meer je weet over de eigenschappen, des te creatiever kun je in vitero communiceren. In onze trainingen leggen we de nadruk op interactieve communicatie, beantwoorden we vragen van de deelnemers en zorgen we voor een open en prettige sfeer. Bovendien krijgt elke deelnemer een eigen virtuele ruimte waar alleen of met een andere deelnemer kan worden geoefend.

bottom of page