top of page

E-Health

E-Health / Teletherapie

In zijn algemeenheid dekt de term ‘e-health‘ alle medische diensten en overige taken in de zorgsector, waar gebruik wordt gemaakt van elektronische apparatuur. Veelal om kosten, personeel en/of tijd te besparen van: patiënten en artsen voor diagnoses of behandelingen, medisch specialisten voor lezingen en conferenties, of overleg tussen betrokken personen om gegevens uit te wisselen.
De laatste twee gevallen hebben meer betrekking op web conferencing, de communicatie tussen arts en patiënt is een bijzonder geval. Arts en patiënt profiteren niet alleen van de genoemde besparingen, maar er worden ook nieuwe concepten voor effectieve therapie  mogelijk, waarmee de invloedsfeer voor het therapeutische aanbod wordt verhoogd. Een meervoudige bekroond voorbeeldis de samenwerking tussen vitero, Parlo Institut en de Kasseler Stottertherapie.

Voorbeeld: Kasseler Stottertherapie

Wereldwijd zijn er ongeveer 60 miljoen personen die stotteren. Dat is ongeveer 1 procent van de totale wereldbevolking. Therapie zoals deze wordt gegeven door de Kasseler Stottertherapie kan deze personen helpen. Het bestaat uit twee delen: eerst een intensieve cursus die verschillende weken duurt en vervolgens in periodieke blokken die als ‘opfrisser’ dienen. Zonder regelmatige oefening en gekwalificeerde nazorg ontstaat een hoge mate van terugval – het welverdiende succes wordt tot nul gereduceerd. Al lange tijd is gezocht naar oplossingen om de nazorg te verbeteren. Een toename in het aantal sessies op een conventionele manier zou een enorme toename in kosten en tijd tot gevolg hebben.

Virtualiseer en bied wereldwijd therapie aan

In eerste instantie werden wij, vitero als Duitse leverancier van een web conferencing oplossing, door PARLO Instituut benaderd, om de periodieke sessies te virtualiseren. Tot op heden biedt vitero het perfecte platform voor deze toepassing, zowel in technisch als in conceptueel opzicht. De therapeut kan via VoIP communiceren met zijn patiënten. Tevens kan hij verschillende oefeningen uitvoeren en analyseren, om vervolgens het spraakgedrag te corrigeren, dankzij de implementatie van specifieke therapie software. vitero’s ergonomische grafische user interface is ideaal voor individueel-, en groepstherapie. De therapeutische en economische voordelen van deze virtuele aanpak werd al tijdens de pilot fase aangetoond. Aangemoedigd door deze resultaten, wordt vandaag de dag niet alleen de nazorg, maar de gehele therapie door de Kasseler Stottertherapie online aangeboden. Tegelijkertijd is het aantal activiteiten vergroot en zijn nieuwe markten aangeboord. Op dit moment kan wereldwijd geprofiteerd worden van deze therapie en zijn zes nieuwe therapieën en gerelateerde functies ontwikkeld en hebben meer dan 1.000 therapie sessie plaatsgevonden.

Vertrouwelijkheid van patiëntgegevens

Organisatie zijn verplicht om te voldoen aan de wet bescherming persoonsgegevens, helemaal als het gaat om informatie die de patiënt met de behandelaar deelt. Dit is de reden waarom de communicatie wordt gecodeerd en verzonden conform de online bankstandaarden. Voor onze cloud-diensten en TÜV-gecertificeerde servers die zich bevinden in Duitsland, garanderen naleving van de wettelijke data protectie eisen. Daarnaast is het mogelijke om vitero op eigen servers te hosten, zowel ‘on premise’ als in een private cloud. Op verzoek van de klant is het zelfs mogelijk om de architectuur van de beveiliging en data verder af te stemmen op een specifieke omgeving.

Voordelen & werkgebied

 • Geen vervoer tussen woning en praktijk waardoor tijd en kosten worden bespaard

 • Het werkgebied voor behandelingen is toegenomen. Locatie onafhankelijkheid maakt wereldwijde behandelingen mogelijk

 • Makkelijk specialisten met elkaar in contact brengen

 • Gebrek aan huisartsen: in gebieden met relatief weinig huisartsen kan de intake deels online gebeuren

 • Toename van interactie tussen patient, behandelaar en arts

Ergonomie

 • Ergonomische grafische user interface reduceert initiële scepsis; de behandelaar kan zich alleen op de patient concentreren

 • Dankzij het gebruikersgemak, zeer geschikt voor personen met weinig affiniteit met PC’s (bijvoorbeeld oudere patiënten)

 • Intuïtief gebruik resulteert in een hoge acceptatie van de gebruikers

Presentatie & Samenwerking

 • Presenteren, bewerking, en verwijzen naar de content

 • Elke software applicatie kan via applicatie delen worden getoond

 • Opname, analyse en directe afspeel mogelijkheid beschikbaar met de webcam recorder

Betrouwbaarheid, Beveiliging & Data protectie

 • Strikte navolging van Europese en Duitse data protectie standaarden

 • Certificering volgens ISO 27001 garandeert uitstekende server beschikbaarheid en beveiliging

bottom of page